SEP.DPY-0003

200 liters tørr-/våt utskiller.

Kategori:Beskrivelse

SEP.DPY-0003 er en 200 liter Vippbar våt- og tørr separator med polyesterfilter og 90° utløp. Suge inntak Ø80.