Eksplosjonssikre støvsugere

Eksplosjonssikre støvsugere er produsert med komponenter og tilbehør som gjør dem egnet til å fungere i overensstemmelse med regelverket. ATEX sertifiserte støvsugere er tilgjengelige for arbeid i områder der det er brannfarlige gasser, tåker, damper eller støv. Se også vår bransje løsninger for alle industri områder. Vi leverer våre produkter til kunder i hele landet uten fordyrende mellomledd. ATEX sertifiseringen for industriell støvsuging krever strenge sikkerhetssystemer som jording, antistatiske filtre, sertifiserte motorer, isolerte elektriske deler m.m. Ønsker dere råd-/hjelp med valg av Eksplosjonssikre støvsugere ta kontakt med oss på telefon 918 19 800 eller benytt vårt kontakt skjema Kontakt oss.

Atex sertifiserte industristøvsugere

Helse og sikkerhet til operatører har alltid vært et av våre hovedmål. Siden 1999 har EU innført en rekke direktiver som definerer og regulerer bruken av utstyr og maskiner i eksplosjonsrisikosoner. Utvendig er de Atex-sertifiserte støvsugerne nesten identiske med ikke-Atex-modellene bortsett fra tilstedeværelsen av den gule etiketten og beholderen i rustfritt stål. På konstruksjonsnivå er det imidlertid iverksatt ulike tiltak for å hindre antennelseskilden inne i beholderen, motoren, filtrene eller en hvilken som helst annen komponent i støvsugeren. Våre Atex-sertifiserte industristøvsugere forhindrer oppbygging av statisk elektrisitet og overoppheting av motorer. De egner seg for arbeid i miljøer med mel, karbonfiber, lettmetaller, sukker, papir og andre svært brannfarlige materialer.
ATEX-serien med industristøvsugere, laget av DU-PUY, er produsert med komponenter og tilbehør som gjør den egnet til å fungere i full overensstemmelse med ATEX-forskriftene som er etablert av EU-direktivet 2014/34/EU.
Atex-sonene er klassifisert etter om de er brannfarlig gass eller støv . Vi vil dermed ha ATEX-sertifiserte støvsugere for arbeid i rom med tilstedeværelse av gass, tåke, damper eller brennbart støv klassifisert som følger:
– Sone 0 (gass) eller Sone 20 (støv): for langvarig arbeid der en atmosfære er kontinuerlig tilstedeværende eksplosiv;
– Sone 1 (gass) eller Sone 21 (støv): for arbeidsområder der det er sannsynlig at det kan dannes en eksplosiv atmosfære bestående av luft og brennbare stoffer;
– Sone 2 (gass) eller Sone 22 (støv): hvor dannelsen av en eksplosiv atmosfære skjer kun i korte perioder.

Sertifiserte Atex-støvsugere

En ATEX-sertifisert industristøvsuger må overholde konstruksjonslogikk som forhindrer dannelsen av tennkilder. ATEX-støvsugeren skal forhindre dannelse av statisk elektrisitet, et mål som den kan oppnå gjennom konstruksjonsmuligheter som jording, antistatiske filtre og sugetilbehør i ledende materialer, spesifikke og sertifiserte motorer for å hindre overoppheting. ATEX-støvsugere er bygget for å fungere i full overensstemmelse med gjeldende ATEX-forskrifter, og garanterer maksimal driftssikkerhet.